Descripció:
Una xarxa social digital lliure i federada de microbloging.
Ideal per difondre projectes i participar de les xarxes socials descentralitzades, més afines a la cultura lliure.

Enllaç a l'eina:
social.anartist.org

Enllaç a la documentació de l'eina:
anartist.org/docs

Categoria del fòrum sobre l'eina:
forum.anartist.org/c/herramientas/social/

Programari lliure:
Mastodon.